Izjava o zasebnosti

Izjava

Azistar d.o.o. se zaveda pomena osebnih podatkov in dolžnosti varovanja le-teh, upoštevajoč načela zakonitosti, poštenosti in sorazmernosti ter namenske rabe, zato z osebnimi podatki ravna skrbno in skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

V izjavi so zajete naše splošne informacije in kontakt glede varovanih podatkov, namen, podlaga in vrsta obdelave osebnih podatkov, posredovanje teh podatkov, čas hrambe in vaše soglasje ter pravice.

Spletno mesto www.dabuda.si lahko obiščete brez identifikacije ali posredovanja osebnih podatkov. Podatkov o obisku naše spletne strani ne obdelujemo in jih ne povezujemo z drugimi podatki, glede uporabe piškotkov pa se prosimo informirajte na naši spletni strani Informacije o piškotkih.

Podatki

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo po zakonu, če je to v okviru opravljanja naše dejavnosti potrebno za namen pogodbenega razmerja ter izkazujemo zakoniti interes, v primeru soglasja, za obveščanje o naših produktih in novostih, sicer pa si prizadevamo za minimalizacijo zbiranja in obdelovanja le-teh.

Za obveščanje potrebujemo vaš elektronski naslov in/ali drug komunikacijski kanal, ki ga izpostavite v soglasju. V primeru vašega povpraševanja, za pripravo ponudbe in izvedbo naročene storitve, potrebujemo vaše ime, priimek in naslov, za usklajevanja in komunikacijo pa vaš telefonski kontakt in/ali elektronski naslov.

Osebni podatki, ki ste nam jih posredovali preko kontaktnih spletnih obrazcev, in soglasja za obdelavo, se uporabljajo izključno za namen, zaradi katerega ste informacije posredovali, za pravilnost teh podatkov pa kot uporabnik odgovarjate sami.

Hramba

Podatke, ki ste nam jih posredovali s soglasjem, hranimo do preklica, sicer pa največ pet let, v okviru pogodbenega sodelovanja za čas trajanja poslovnega razmerja, ter v okviru veljavnih predpisov.

Privolitev in preklic

Soglasje je vaša enostranska izjava, da posredovane osebne podatke lahko uporabljamo za določen namen, v okviru našega poslovanja. Soglasje je popolnoma prostovoljno in ne predstavlja noben pogoj za nadaljnje poslovanje z nami. V primeru dvoma o privolitvi bomo izvedli vse razumne ukrepe glede preveritve obstoja soglasja, v primeru načrtovane obdelave za drug namen, kot je bil podan v soglasju, pa vas bomo povabili k izstavitvi novega soglasja. Soglasje lahko kadarkoli prekličete ali spremenite na isti način, kot ste ga podali, pri čemer si po potrebi pridržujemo pravico do identifikacije. Vaš preklic ali spremembo soglasja bomo uveljavili najkasneje v petnajstih delovnih dneh, od dneva sprejema oz. identifikacije.

Posredovanje in razkrivanje

Osebnih podatkov ne bomo posredovali in razkrivali tretjim pravnim ali fizičnim osebam, v kolikor glede tega od vas ne prejmemo predhodnega izrecnega soglasja, razen če nam to nalaga ter dovoljuje zakon in splošna uredba v smislu izpolnitve zakonskih določb in zaščite legitimnih pravic. Zunanjim sodelavcem se lahko omogoči dostop do tistih podatkov, ki so nujni oz. neobhodni za izvedbo njihove storitve, če so na podlagi pogodbe obvezani varovati zasebnost teh podatkov, ter so zavezani spoštovati Splošno uredbo o varstvu podatkov in veljavni Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Pravice

V skladu z veljavnimi predpisi obstoji pravica informacije in pridobitve pojasnila o tem, katere vaše osebne podatke se obdeluje, kdo in na kakšen način, razen tega pa pravica do ugovora, popravka, omejitve, izbrisa in prenosa vaših osebnih podatkov, če so ti neustrezni, oziroma deloma ali v celoti niso več potrebni, oz. ste preklicali soglasje za nadaljnjo njihovo uporabo, ali želite prenos vaših osebnih podatkov, k drugemu upravljalcu. Katerokoli od zapisanih pravic po Splošni uredbi o varstvu podatkov lahko pri nas pisno uveljavljate, omogočena pa je tudi pri informacijskem pooblaščencu. Vašo zahtevo bom obravnavali najkasneje v petnajstih delovnih dneh, od dneva sprejema oz. identifikacije.

Varnost

Azistar d.o.o. skrbi za varnost vaših podatkov, z uporabo tehnologije in postopkov, ki ščitijo pred nepooblaščenim dostopom do teh podatkov, njihovo uporabo in razkritjem. Uporabljamo komunikacijski protokol HTTPS, ki omogoča varen prenos podatkov med našo spletno stranjo in njenim obiskovalcem, vaše podatke pa hranimo v stalno kontroliranih računalniških sistemih z omejenim dostopom na nadzorovanih mestih, ter izvajamo tudi vse druge tehnično organizacijske postopke za preprečitev dostopa do teh strogo zaupnih podatkov, na kakršenkoli že način.

Informacije

Restavracija "Da Bu Da" deluje pod okriljem podjetja Azistar d.o.o., Šubičeva ulica 1A, SI-1000 Ljubljana.

Odgovorna oz. pooblaščena oseba za to izjavo o zasebnosti je dosegljiva na elektronskem naslovu [email protected].

Končne določbe

Pridružujemo si pravico, da informacije, navedene v tej izjavi o varovanju podatkov, brez najave prilagodimo spremenjeni dejanski oz. pravni podlagi. Veljavna je vsakokrat tukaj objavljena aktualna različica, ki je na voljo tudi na sedežu podjetja. Za vse, kar ni posebej določeno v tej izjavi o zasebnosti, veljajo določil Splošno uredbe o varstvu podatkov in veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.